» Materiallar 19.03.2015

 
 
 

İKİNCİ AZƏRBAYCAN KƏND İNVESTİSİYA LAYİHƏSİNİN İSMAYILLIDA BACARIQLARIN ARTIRILMASI KONFRANSI

baxılıb: 931

  • Tarix: 19-03-2015, 10:20
  • 18 Mart 2015-ci il tarixində AzKİL-in Şimal zonası üzrə Bacarıqların Artırılması Konfransı İsmayıllı şəhərində baş tutdu. Tədbirdə Şimal zonasının 39 icmasından 130-a yaxını nümayəndə iştirak edirdi. Konfransın başlıca vəzifələri İcma Qrupu üzvlәrinin әldә etdiyi bilik vә bacarıqların artırılması, daha da tәkmillәşdirilmәsi, digәr icmalarla tәcrübә mübadilәsinin aparılması yolunda yeni vәrdişlәrә yiyәlәnmәsinә nail olması idi.

    İKİNCİ AZƏRBAYCAN KƏND İNVESTİSİYA LAYİHƏSİNİN İSMAYILLIDA BACARIQLARIN ARTIRILMASI KONFRANSI

    Bölmələr: ---