» Materiallar 17.03.2015

 
 
 

İKİNCİ AZƏRBAYCAN KƏND İNVESTİSİYA LAYİHƏSİNİN BƏRDƏDƏ BACARIQLARIN ARTIRILMASI SEMİNARI

baxılıb: 810

  • Tarix: 17-03-2015, 10:00
  • 16 Mart 2015-ci il tarixində AzKİL-in Şimal-Qərb zonası üzrə Bacarıqların Artırılması Konfransı Bərdə şəhərində baş tutdu. Tədbirdə 35 icmasından 130-a yaxını nümayəndə iştirak edirdi. Konfransın mәqsәdi icma qrupu uzvlәrinin әldә olunmuş bilik vә bacarıqlarının artırılmasına, daha da tәkmillәşdirilmәsinә, digәr icmalarla tәcrübә mübadilәsinin aparılması yolunda yeni vәrdişlәrә yiyәlәnmәsinә nail olmaq idi.

    İKİNCİ AZƏRBAYCAN KƏND İNVESTİSİYA LAYİHƏSİNİN BƏRDƏDƏ BACARIQLARIN ARTIRILMASI SEMİNARI

    Bölmələr: ---